Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że policjant może jednocześnie posiadać broń palną oraz tak zwany paralizator?

Czy wiesz, że policjant może użyć broni nawet w pościgu za sprawcą naruszenia prawa?

Czy wiesz na czym polega tak zwane oszustwo nigeryjskie?

Czy wiesz, jak się zachować na drodze widząc pojazd uprzywilejowany?

Czy wiesz, jak się zachować w przypadku zagrożenia terrorystycznego?

Czy wiesz, jak zachować się podczas interwencji policyjnej?

Czy wiesz, że czynnikiem zwiększającym skłonność do przemocy wobec bliskich jest fakt uzależnienia lub nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych?

Czy wiesz, że dowód rejestracyjny można łatwo stracić?

Czy wiesz, że funkcjonuje w naszym kraju prawo o nazwie Kodeks wyborczy?

Czy wiesz, że istnieją różne sposoby powiadomienia o przestępstwie?

Czy wiesz, że koń trojański jest bardzo niebezpieczny?

Czy wiesz, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem?

Czy wiesz, że podczas legitymowania musisz podać swoje dane?

Czy wiesz, że Policja kontroluje operatorów bezzałogowych statków powietrznych?

Czy wiesz, że Policja ma prawo do prewencyjnego użycia środków przymusu bezpośredniego?

Czy wiesz, że ponadprzeciętna inteligencja przypisywana większości seryjnych i wielokrotnych morderców to stereotyp?

Czy wiesz, że w Polsce działa system Child Alert?

Czy wiesz, że zbyt wolna jazda może być uznana za wykroczenie?

Czy wiesz, że istnieje różnica pomiędzy użyciem, a wykorzystaniem broni palnej przez policjanta?

Jadąc na rolkach, którą stroną drogi mam się poruszać?

Czy wiesz, że w prawie wykroczeń pojawił się nowy przepis dający policjantom możliwości skutecznego wydawania poleceń?

Czy wiesz, że 30 listopada 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy ujęte w Kodeksie wykroczeń?

Czy wiesz, że istnieje szereg przepisów karnych, które chronią policjantów przed różnymi formami ataków na nich?

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie?

źródło: KGP

 

Powrót na górę strony