Zielona Strefa

Jeśli posiadasz informacje o popełnionych przestepstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  •     nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu sie nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  •     oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  •     przestępstwach bądz wykroczeniach przeciwko środowisku

    skontaktuj sie z nami

lub wyślij zgłoszenie poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu spraw:

  •     znęcanie sie nad zwierzetami
  •     kłusownictwo
  •     zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  •     niszczenie zieleni
  •     nielegalna wycinka drzew
  •     poruszanie sie po terenach lesnych quadami

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw  z 2007 roku Numer 43, pozycja, 277, z póżniejszymi zmianami)
do podstawowych zadań  Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Powyższe regulacje odnoszą sie nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzenta.
Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikajacą bezposrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dziennik Ustaw z 2003 roku numer 106, pozycja102, z pózniejszymi zmianami) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Informacje kontaktowe:
Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestepczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji  w Gorzowie Wielkopolskim
telefon: 47 79 112 87

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji  w Gorzowie Wielkopolskim
telefon: 47 79 115 80

 

Powrót na górę strony