Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Nazwa wydziału

Telefon miejski / e-mail

Sekretariat

 

Wydział Kryminalny:

Sekretariat

 

+48 47-794-52-00

sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl

 

+48 47-794-52-50

sekretariat.krym.kpp_krosno@go.policja.gov.pl
 

Zespół dochodzeniowo - śledczy

+48 47-794-52-50

Zespół operacyjno - rozpoznawczy

+48 47-794-52-50

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

+48 47-794-52-50

Jednoosobowe stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową

+48 47-794-52-50

Zespół do spraw Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu

+48 47-794-52-50

Zespół Techniki Kryminalistycznej

+48 47-794-52-50

 

 

Wydział Prewencji:

Sekretariat 

+48 47-794-52-20

sekretariat.prew.kpp_krosno@go.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych

+48 47-794-52-30

Zespół Dyżurnych

+48 47-794-52-11

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

+48 47-794-52-26

Zespół do spraw wykroczeń

+48 47-794-52-24 / -25

Zespół Patrolowo - Interwencyjny

+48 47-794-52-20

 

 

Wydział Ruchu Drogowego

Zespół Ruchu Drogowego w Gubinie

Ogniwo Obsługi Zdarzeń Drogowych

 

+48 47-794-52-47

+48 47-794-52-45

Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo- Informacyjnych 

+48 47-794-52-28

Zespół Kadr i Szkolenia 

+48 47-794-52-70/-71

Zespól Łączności i Informatyki

+48 47-794-52-97/-98

Informatyk

+48 47-794-52-96

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

+48 47-794-52-77/-78 /-79

Zespół do spraw Finansowo-Gospodarczych

+48 47-794-52-73/-74 /-75

Inspektor BHP

+48 47-794-52-72

 

 

 Komisariat Policj w Gubinie

 

Komendant Komisariatu Policji w Gubinie

nadkomisarz Radosław Sokołowski

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie

nadkomisarz Marcin Jakubczak

Sekretaiat

 

 

 

 

 

 

+48 47-794-54-00

sekretariat.kp_gubin@go.policja.gov.pl

Referat Kryminalny:

+48 47-794-54-00

Zespół dochodzeniowo - śledczy

+48 47-794-54-00

Zespół operacyjno - rozpoznawczy

+48 47-794-54-00

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

+48 47-794-54-00

Jednoosobowe stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową

+48 47-794-54-00

Jednoosobowe stanowisko do spraw Przestępczości Nieletnich oraz do walki z przestępczością przeciwko mieniu

+48 47-794-54-00
   

Referat Prewencji:

+48 47-794-54-57 

Zespół Dzielnicowych

+48 47-794-54-19/ 21/22

Zespół Dyżurnych

+48 47-794-54-11

Zespół do spraw wykroczeń

+48 47-794-54-20/35

Zespół Patrolowo - Interwencyjny

+48 47-794-54-57

 Zespół Prezydialny

+48 47-794-54-00

 Zespół Informatyki

+48 47-794-54-46/47

 Jednoosobowe stanowisko do spraw administracyjno -gospodarczych

 

 

 

Powrót na górę strony