Kierownictwo - KPP Krosno Odrzańskie

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 08.10.2018

Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim

komisarz Tomasz Kaczyński

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim

podinspektor Ewelina Bartkowiak