UMOWY ZAWARTE NA ODLEGŁOŚĆ I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

UMOWY ZAWARTE NA ODLEGŁOŚĆ I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Największą zaletą e-zakupów oraz zakupów podczas wszelkiego rodzaju pokazów jest możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu. Towar możemy zwrócić, gdy zrobiliśmy zakupy u przedsiębiorcy. To uprawnienie nam nie przysługuje, gdy zakupiliśmy rzecz od osoby prywatnej. Na odstąpienie od umowy mamy  14 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po tym, w którym otrzymaliśmy przesyłkę dostarczoną przez listonosza lub kuriera lub zawarliśmy umowę - dotyczy usług lub zakupiliśmy towar na pokazach. Odstąpienie od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej!  W tym czasie musimy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ponieważ w razie sporu będziemy mieli dowód w postaci stempla z datą nadania korespondencji, a liczy się w tym przypadku data nadania. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość musi być umieszczony na stronie internetowej sprzedawcy, a podczas pokazów, czyli umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, musi zostać spełniony obowiązek informacyjny dotyczący prawa do odstąpienia od umowy. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, jeśli sprzedawca nas nie poinformował o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to czas na zwrot wydłuża się do 12 miesięcy od daty otrzymania towaru. Odesłanie towaru na adres przedsiębiorcy powinno nastąpić nie później niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Odesłanie towaru to nasz koszt! Powyższy termin odesłania rzeczy nie obowiązuje, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam je od nas odbierze. Jeżeli dokonaliśmy zakupów, które mają być dostarczane partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od umowy liczymy od następnego dnia, po tym w którym otrzymaliśmy ostatnią partię lub część. Jeżeli zawarliśmy umowę na regularne dostarczanie towarów np. prenumerata ulubionego czasopisma, to termin na odstąpienie od umowy liczy się od następnego dnia, w którym otrzymaliśmy pierwszy numeru. Po odstąpieniu od umowy chcemy zwrotu naszych pieniędzy. Ile przedsiębiorca ma nam oddać? Musi nam zwrócić równowartość ceny towaru oraz koszty doręczenia towaru ze sklepu do konsumenta. Wysokość kosztu doręczenia, to najtańsza opcja dostawy dostępna w sklepie np. wybraliśmy dostawę pocztą i zapłaciliśmy 30 złotych, w ramach zwrotu sprzedawca odda nam 5 złotych, bo tyle kosztowała najtańsza dostawa do paczkomatu, którą mogliśmy wybrać. Ponadto przedsiębiorca nie może potrącić żadnych kosztów manipulacyjnych. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania naszego oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki zapłaciliśmy np. dokonaliśmy przelew bankowy na konto przedsiębiorcy, to ten musi nam zwrócić określoną kwotę na nasze konto. Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się do zwrotu płatności do dnia otrzymania towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania. W okresie prawa do namysłu, czyli 14 dni kalendarzowych, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Co to oznacza? Mamy prawo sprawdzić rzecz w taki sposób, jak zrobilibyśmy to w sklepie stacjonarnym, ale nie możemy jej normalnie używać! Dla przykładu, jeśli kupiliśmy buty, to możemy je przymierzyć, przejść w nich po mieszkaniu, ale nie możemy w nich wyjść na spacer. Nie jesteśmy z nich zadowoleni więc odstępujemy od umowy. W takim przypadku sprzedawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń. Natomiast jeżeli kupiliśmy kosiarkę i po skoszeniu trawy odstąpiliśmy od umowy zawartej na odległość, to sprzedawca obciąży nas kosztami czyszczenia sprzętu i doprowadzenia jej do stanu jaki był w momencie sprzedaży.

opracował: Tomasz Kucharski, powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie Odrzańskim

 

Powrót na górę strony