Aktualności

Jesteś zainteresowany służbą w Policji? Przyjdź do komendy, złóż dokumenty i rozpocznij rekrutację już dzisiaj!

Data publikacji 07.08.2023

Służba w Policji łączy w sobie specjalistów w wielu dziedzinach. To miejsce dla ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wyzwań i chcą pomagać innym. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Przyjdź do krośnieńskiej komendy i dowiedz się co mamy ci do zaoferowania. Nabór trwa przez cały rok.

Służba w Policji, to zawód wymagający wielu poświęceń, ale dający też wiele satysfakcji. To miejsce dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Umożliwia rozwój zawody i pozwala na połączeniu pasji ze służbą. To od ciebie zależy czy poza służbą prewencyjną, ruchu drogowego bądź kryminalną, chcesz robić coś więcej. My umożliwiamy ci rozwój i realizację pasji, jednak to wybór należy do ciebie. U nas możesz być instruktorem taktyki i techniki interwencji, instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, stermotorzystą, pirotechnikiem, przewodnikiem psa służbowego, negocjatorem policyjnym, czy też pełnić służbę w polsko-niemieckim patrolu.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 •     posiadać polskie obywatelstwo;
 •     posiadać nieposzlakowaną opinię;
 •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystać z pełni praw publicznych;
 •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 •     posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 •     osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów. Możesz to zrobić każdego dnia w każdej z komend miejskich powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej.
 

Co możemy ci zaoferować?

 •     ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 •     stabilne, stałe zatrudnienie;
 •     wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 •     wynagrodzenie:

    - Kursant - (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek do 26 lat - 3 790 złotych netto;
    - Kursant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia podstawowego zawodowego) wiek do 26 lat - 4 245 złotych netto;
    - Policjant po szkoleniu  zawodowym podstawowym wiek do 26 lat - 4 854 złotych netto;
    - Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat - 5 309 złotych netto;
    - Kursant  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat - 3 620 złotych netto;
    - Kursant  Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat - 4 015 złotych netto;
    - Policjant po szkoleniu zawodowym podstawowym wiek powyżej 26 lat - 4 544  złotych netto;
    - Policjant Samodzielnego Podpodziału Prewencji Policji po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek powyżej 26 lat - 4 939 złotych netto.

 •     nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 •     prawa emerytalne po 25 latach służby;
 •     możliwość doskonalenia zawodowego;
 •     możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 •     służbę w organizacji zaufania społecznego;
 •     szeroki katalog specjalizacji;

Wymagane dokumenty:

 •     wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
 •     podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 •     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 •     świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
 •     książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim  bądź też kontaktując się z pracownikami kadr Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim,  telefon 47 79 45270/71, 519 534 202  lub pracownikami Zespołu do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim telefon 47 791 1260/61/62,  797 800 880.

Warto również wiedzieć, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych służbą w Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizuje zajęcia, które umożliwią pokonanie w określonym czasie sprawnościowego toru przeszkód. Terminy zajęć, a także niezbędne informacji dotyczące służby w Policji można znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Film 135-216470.mp4

Pobierz plik 135-216470.mp4 (format mp4 - rozmiar 39.06 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony