Aktualności

Dołącz do nas i stań z nami w jednym szeregu

Data publikacji 14.01.2022

Będąc dzieckiem marzyłeś by zostać policjantem? Teraz możesz spełnić swoje marzenia. Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia w każdej powiatowej jednostce Policji w województwie lubuskim i dowiedz się jakie są warunki przyjęć, jakie dokumenty należy złożyć oraz jak wygląda procedura kwalifikacyjna. Służba w Policji, to praca dająca wiele satysfakcji i możliwości rozwoju, a zakres zadań wykonywanych prze policjantów jest tak szeroki, że każda umiejętność staje się przydatna.

Jeśli właśnie jesteś w ważnym momencie życia i stoisz przed wyborem zawodu, zapraszamy cię do dołączenia w do nas. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok.

Co możemy ci zaoferować?

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600 złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia i  3940 złotych netto dla osób do 26 roku życia;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne;

Jakie wymogi należy spełnić?:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów. Możesz to zrobić każdego dnia w każdej z komend miejskich powiatowych oraz w komendzie wojewódzkiej.

Wymagane dokumenty:

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim  bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim telefon 47 791 1260/61/62 lub pracownikami kadr Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim telefon 47 79 45270/71.

Ponadto przypominamy, że Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiła kandydatom sprawdzenie swoich sił na torze przeszkód. Ćwicząc pod  okiem instruktorów można nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim dowiedzieć się jak technicznie pokonać przeszkody. Z uwagi na pandemię Covid-19 uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Szczegóły odnośnie terminów zajęć znajdziesz w zakładce Dobór.

 

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Powrót na górę strony