Aktualności

Mobilizacja służb dla bezpieczeństwa mieszkańców – niewybuch zabezpieczony przez saperów i policjantów

Policjanci, strażacy oraz strażnicy miejscy zabezpieczali akcję podjęcia przez patol saperski grantu moździerzowego z okresu II Wojny Światowej. Niewybuch został ujawniony podczas prac ziemnych na ulicy Barlickiego w Gubinie. Z uwagi na zagrożenie ewakuowano blisko100 osób z dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Podjęty przez patrol saperki granat został zabezpieczony, a następnie zabrany do zneutralizowania.

W środę (26 maja) około godziny 11 dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o ujawnianym na ulicy Barlickiego w Gubinie niewybuchu. Skierowany na miejsce patrol Policji potwierdził zgłoszenie, a następnie zabezpieczył miejsce do czasu przyjazdu patrolu saperów. Decyzją dowódcy patrolu minersko-saperskiego z 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego, który poinformował, iż znalezisko to granat moździerzowy kaliber 82 mm z zapalnikiem z okresu II Wojny Światowej, konieczna była ewakuacja mieszkańców z pobliskich mieszkań. Na miejsce skierowano dodatkowe siły policji z Gubina i Krosna Odrzańskiego. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i strażnikami miejskimi z Gubina zamknęli ruch pieszy i kołowy na drogach dojazdowych do ulicy Barlickiego, a także przeprowadzili ewakuację blisko 100 osób z dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. O prowadzonych działaniach powiadomiono sztab kryzysowy Urzędu Miasta w Gubinie, który zorganizował transport dla mieszkańców i przewiezienie ich do jednej ze szkół na terenie miasta, gdzie bezpiecznie mogli oczekiwać na zakończenie działań. Podjęty przez patrol saperki granat został zabezpieczony, a następnie zabrany do zneutralizowania.

Na terenie powiatu krośnieńskiego bardzo często znajdowane są niewybuchy z czasów wojny. Pomimo tego, że przez kilkadziesiąt lat leżą w ziemi, mogły nie stracić swoich zdolności bojowych i w związku z tym stanowić śmiertelne zagrożenie. Pamiętajmy, w przypadku znalezienia niewybuchu, bez względu na miejsce ujawnienia, nie dotykajmy go i natychmiast skontaktujmy się z najbliższa jednostką Policji. Niewłaściwe obchodzenie się z niewybuchem, ruszanie go, rozkręcanie, czy też przenoszenie jest bardzo niebezpieczne i może zakończyć się tragicznie.

 

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • żołnierz podczas czynności
  • granat moździerzowy
  • żołnierz
  • policjantka kieruje ruchem
  • przedstawiciele służb
  • radiowóz
  • wóz strażacki i strażacy
  • pojazd patrolu saperskiego