Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim  oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dziennik Ustaw Numer 200 pozycja 1651) w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

elektroniczny formularz 

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim  w punkcie recepcyjnym w godzinach 14:00-15:00, ulica Sienkiewicza 22.

Powrót na górę strony